How To Tie Egg Loop Knot – DIY Fishing – Cách Buộc Lưỡi Câu Nút Vòng Trứng

Hook Knots
Fishing – How to tie Egg Loop Knot
– This beautiful knot, tighter as the fish pulls, pulls evenly over the entire knot, not reducing the local cross section of the knot like the other knots. so less likely to break the knot and cannot slip off the hook. This knot is rated as the best bearing, equivalent to a lucky knot .
– Nút buộc đẹp đẽ này , Khi cá kéo sẽ càng chặt thêm , lực kéo chia đều trên toàn bộ các vòng cuốn của nút buộc , không làm giảm tiết diện cục bộ trên mối thắt như các nút khác . vì thế ít khả năng đứt dây tại mối buộc , tuột ra là không thể , được đánh giá là nút chịu lực kéo cao nhất . Giống như nút may mắn .

Products You May Like

Articles You May Like

DAY IS RUINED 😫 This is one of the worst mistakes a fisherman can make!
THE MOST SMART way to tie three hooks! | Life hacks for fishing | DIY for fishing
Avoid These 3 Ned Rig Mistakes #bassfishing
feeder bait, fishing tips, fish catching, kolhapuri Fishing and cooking
Fly fishing for beginners, fish hunting trout Catch big fish in the River 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *