How to Method Spring on the hook for Bait- DIY – Fishing Hacks – Mồi Bột trên Lưỡi Câu

Fishing Hacks
Technical Put Fish Bait on Small Fish Hook
Kỹ thuật đặt mồi bột trên lưỡi câu nhỏ . Thông thường mồi bột dễ rơi , nên thêm mẩu lò so nhỏ . khi nắn mồi sao cho lưỡi câu dễ tiếp xúc với miệng cá ngay lần đầu , tăng cơ hội đóng cá . Ngay cả với cá chép .( truyền thống là phải giấu kỹ lưỡi câu , nhưng thực tế chứng minh không phải vậy mới là tốt nhất)

Products You May Like

Articles You May Like

Making Jig Shovel for fishing fishing hacks
Ready2Fish TV: Pike Fishing Tips & Tricks with Mike D. of Lunkerville
Chesapeake Chris…Kayak, Fishing, Hacks/Modifications & Equipment Reviews – Introduction 2.0
The Village of Passion | Fly Fishing Documentary | RISE Fly Fishing Film Festival | Austria
Every angler should know about these fishing hook knots. 10 best fishing hook knots

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *