How to Method Spring on the hook for Bait- DIY – Fishing Hacks – Mồi Bột trên Lưỡi Câu

Fishing Hacks
Technical Put Fish Bait on Small Fish Hook
Kỹ thuật đặt mồi bột trên lưỡi câu nhỏ . Thông thường mồi bột dễ rơi , nên thêm mẩu lò so nhỏ . khi nắn mồi sao cho lưỡi câu dễ tiếp xúc với miệng cá ngay lần đầu , tăng cơ hội đóng cá . Ngay cả với cá chép .( truyền thống là phải giấu kỹ lưỡi câu , nhưng thực tế chứng minh không phải vậy mới là tốt nhất)

Products You May Like

Articles You May Like

The Tika Pana Fishing Technique | SLICE | FULL DOCUMENTARY
$100 Walmart BUDGET Fishing Challenge! (Rod/Reel/Lures) 2024
How To Remove A Hook (Deep In The Hand) #shorts
The Ultimate Guide To Jerkbait Fishing: Tips and Tricks
Toilet Fishing 🎣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *